Åbent Hus på hospitalet i Frederikssund


Du har mulighed for at få et kig om bag facaden, og se hvordan et levende og moderne hospital arbejder, når Nordsjællands Hospital inviterer alle til Åbent Hus i Frederikssund den sidste lørdag i januar.

 

Du kan blandt andet få en rundvisning i laboratoriet, et indblik i planerne for det nye Nordsjællands Hospital, der bygges i Hillerød eller lære om basal genoplivning. Der er med andre ord noget for enhver smag, når Nordsjællands Hospital inviterer til Åbent Hus lørdag den 25. januar, hvor alle interesserede er velkomne.

 

Regionsrådsmedlem Per Seerup er også til stede det meste af tiden. Han var med i dommerkomitéen om det nye Nordsjællands Hospital, som skal bygges ved Hillerød og han er netop blevet formand for den politiske følgegruppe om det nye hospitalsbyggeri.

                             

Nordsjællands Hospital i Frederikssund er fagligt helt på forkant takket være et meget engageret personale, der hver dag plejer og behandler borgere fra hele Nordsjælland. Det er en vigtig arbejdsplads, som har virkelig meget godt at byde på.

 

Et år som hele Nordsjællands Hospital
Den 1. februar er det et år siden, at hospitalerne i Nordsjælland blev lagt sammen til Nordsjællands Hospital med en erklæret vision om at være Patienternes Hospital – først og fremmest. Hvordan hospitalet kommer i mål med det og meget mere, kan du blive klogere på den 25. januar fra kl. 11-14.

 

Tid og sted
Åbent Hus på hospitalet
Lørdag den 25. januar fra 11-14
Nordsjællands Hospital – Frederikssund
Frederikssundsvej 30
3600 Frederikssund

Arrangementet er gratis, åbent for alle og det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Det kan du opleve:
En række rundvisninger og demonstrationer, f.eks.

·         Rundvisning i laboratoriet

·         Hvordan foregår en kikkertundersøgelse

·         Demonstration af røntgen-, ultralyds, og CT-scanning

·         Lær om basal genoplivning

 

Bliv klogere på din egen sundhed

Hør mere og stil spørgsmål

 

Ja, Per Seerup er genvalgt

Med 4.306 stemmer er jeg genvalgt. Antallet af PERsonlige stemmer er en stigning på 30,2% i forhold til regionsvalget i 2009.

 

Det er jublende dejligt.

 

Tak til alle jer, som har hjulpet mig til det flotte resultat. I har været mange og I har gjort meget for mig under hele valgkampen. Dette er et resultat af den fælles indsats.

 

I ønskes alle et godt nytår

 

Afslutningen på 2013 blev en fornøjelse. Fire års indsats for borgerne og en god valgkamp resulterede i et genvalg. Oven i købet med fremgang i antallet af PERsonlige stemmer.

 

Det lod sig kun gøre fordi partiforeningerne, medlemmer og venner hjalp mig. Tak for det.

 

Konstitueringsaftalen og den nye gruppes kraft er en opmuntring i min kommende periodes politiske arbejde.

 

Det er mig derfor en glæde at sende ønsket om et godt nytår til jer alle. Jeg ser frem til fortsat godt samarbejde.

 

Med kærlig hilsen

Per Seerup

 

Opbakning vekslet til politiske opgaver

 

Det nyvalgte regionsråd har i aften konstitueret sig. Allerede i går vedtog den socialdemokratiske gruppe i enighed en indstilling fra vores nyvalgte regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen.

 

Det er ikke alle poster der er sat navne på, og nogle poster vil blive besat med partifæller, der ikke er regionsrådsmedlemmer.

 

For mig indebærer det, at jeg har fået følgende poster:

·                    Formand for Sundhedskoordinationsudvalget
(koordination af samarbejdet om sundhed mellem de 29 kommuner i regionen, regionen og de 1100 praktiserende læger)

·                    Medlem af tværsektorielt udvalg (et nyt politisk udvalg), hvor kommissoriet først fremlægges til politisk behandling i januar måned. Forventet vedtagelse er regionsrådsmødet i februar.

·                    Medlem af Wonderful Copenhagens bestyrelse
(indstillet til at fortsætte som næstformand for den professionelle turismeindsats)

·                    Formand for følgegruppen for Nyt Nordsjællands Hospital
(Hospitalet, der skal stå færdig ved årsskiftet 2020/2021.
Samlet pris på cirka 4 milliarder kroner)

·                    Samarbejdsudvalget for praktiserende fysioterapi
(genopstiller til formand for samarbejdet mellem kommuner, region og fysioterapeuter)

·                    Medlem af Øresundskomiteen (samarbejdet mellem Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Tilsammen over 3 millioner borgere))

 

Så jeg er et meget tilfreds og genvalgt regionsrådsmedlem efter aftenens konstituerende møde er gennemført.

 

Også internt i den socialdemokratiske gruppe har vi konstitueret os. Her er jeg genvalgt som gruppesekretær. Leila Linden blev gruppeformand og Lars Gaardhøj gruppekasserer. Herudover er Sophie Hæstorp Andersen naturligvis med i gruppeledelsen.

 

Ned med dem!

Der er opsat 442 brune masonit plader med min valgplakat. Mange blæste hurtigt ned. Andre er faldet ned. Og nu tror jeg, at jeg og mange andre har taget de sidste plader med min valgplakat ned! Helt ned.

 

Ser du imidlertid en valgplakat med mig på, vil jeg gerne have besked om det.

 

Fortæl mig, hvor du har set plakaten hænger. Beskriv det så præcist, at det er til at finde stedet for andre. Og send så beskeden på facebook eller pr. mail til mig.

 

Så vil jeg sørge for at min plakat bliver taget ned.

Fremgang i PERsonlige stemmer

 

Regionsvalget gav en flot fremgang i antallet af stemmer afgivet personligt på Per Seerup.

Da socialdemokratiets kandidater til regionsvalget har været opstillet sideordnet er netop antallet af personlige stemmer afgørende for, hvem der bliver valgt.

 

I første omgang kom det samlede antal personlige stemmer for hele Region Hovedstaden. Senere er tallene fra de enkelte afstemningssteder blevet offentliggjort.

 

De nye tal viser, at jo tættere på kandidatens hjemkommune, som vælgeren stemmer, desto større tilslutning til kandidaten.

 

”Ikke så mærkeligt, for jeg har ikke været rundt til alle dele af regionen og ej heller annonceret i alle ugebladene. Det koster tid at besøge hele regionen og det koster mange penge at annoncere! Begge dele sætter sin naturlige begrænsning”, siger Per Seerup.

 

Valgresultaterne viser:

 

Frederikssund kommune                      2.492 stemmer        + 30% i f.t. 2009-valg

Halsnæs kommune                                   772 stemmer        + 68% i f.t. 2009-valg

Egedal kommune                                      384 stemmer        + 467% i f.t. 2009-valg

 

I de resterende 26 kommuner har Per Seerup haft ændringer, der tilsammen har givet en tilbagegang på 209 stemmer. Alle kommuner tilsammen gav 4.306 personlige stemmer og dermed en fremgang på de allerede kendte +30%.

Valgresultat i Region Hovedstaden

Der er behov for at fintælle godt 15.000 regions-stemmer fra Københavnsområdet for endeligt at kunne sammensætte det nye regionsråd i Region Hovedstaden. Blot 21 stemmer afgør nemlig om Venstre skal have et 8. medlem af regionsrådet eller om Liberal Alliance skal have to medlemmer. På to afstemningssteder blev der i forbindelse med kommunernes fintælling flyttet særligt mange stemmer til partiet Venstre.  

Fintællingen er besluttet af valgbestyrelsen i Region Hovedstaden her til aften på baggrund af en gennemgang af stemmetallene. 

Region Hovedstaden kan dog tidligst sætte endeligt navn på det sidste regionsrådsmedlem fredag den 22. november kl. 17.00, hvor valgbestyrelsen på ny mødes med henblik på at godkende valget.

 

Følgende 41 politikere udgør som udgangspunkt det regionsråd i Region Hovedstaden, som tiltræder 1. januar 2014 (i parentes personlige stemmer):

 

 

A: Socialdemokratiets 13 mandater:                     Stemmetal i 2009

 

§  Sophie Hæstorp Andersen (64.917)                 ny kandidat

§  Leila Lindén (11.510)                                   9.662

§  Özkan Kocak (5.899)                                    ny kandidat

§  Maja Højgaard (5.507)                                 2.333

§  Flemming Pless (5.422)                                4.053

§  Erik R. Gregersen (4.764)                             1.634

§  Hanne Andersen (4.337)                                  7.068

§  Per Seerup (4.306)                                      3.307

§  Susanne Due (3.403)                                   ny kandidat

§  Lars Gaardhøj (3.401)                                  1.699

§  Marianne Stendell (3.397)                             4.171

§  Bodil Kornbek (2.876)                                   ny kandidat

§  Pia Illum (2.673)                                          ny kandidat

 

B: Det Radikale Venstres 3 mandater:                 

§  Charlotte Fischer (12.015)                             4.031

§  Karin Friis Bach (3.804)                                    ny kandidat

§  Abbas Razvi (2.593)                                     3.005

 

C: Det Konservative Folkepartis 5 mandater:

 

§  Per Tærsbøl (12.847)                                   3.409

§  Hans Toft (11.992)                                      9.185

§  Mette Abildgaard (10.262)                             ny kandidat

§  Karsten Skawbo-Jensen (3.648)                     4.050

§  Lene Kaspersen (2.488)                                2.078

 

F: SF – Socialistisk Folkepartis 2 mandater:        

 

§  Lise Müller (6.271)                                       10.420

§  Jens Mandrup (2.743)                                   ny kandidat

 

I: Liberal Alliances ene mandat

§  Niels Høiby (5.532)                                      ny kandidat 

 

O: Dansk Folkepartis 4 mandater:

 

§  Henrik Thorup (24.403)                                17.861

§  Marlene Harpsøe (5.092)                               ny kandidat

§  Finn Rudaizky (4.338)                                       3.376

§  Kenneth Kristensen Berth (2.109)                   1.338

 

V: Venstre – Danmarks Liberale Partis 8 mandater:

 

§  Martin Geertsen (34.718)                                 ny kandidat

§  Bergur Løkke Rasmussen (4.003)                   ny kandidat

§  Carsten Scheibye (3.822)                              ny kandidat

§  Randi Mondorf (3.409)                                  ny kandidat

§  Anne Ehrenreich (3.188)                                  1.979

§  Ole Stark (3.011)                                        1.852

§  Per Roswall (2.428)                                      2.083

§  Erik Sejersten (2.018)                                  1.823* (endeligt mandat afgøres af fintælling)

 

Ø: Enhedslistens 5 mandater:                                

 

§  Susanne Langer (14.140)                                 1.166

§  Torben Kjær (1.701)                                    368

§  Annie Hagel (1.711)                                     ny kandidat

§  Tormod Olsen (1.483)                                  ny kandidat

§  Marianne Frederik (2.719)                             ny kandidat